هو المحبوب
و الفجر و ليال عشر
دوستت دارم را
روي سطرهاي سپيد گيسوانم
بخوان!
يادباران
صفحه اصلي  پست الکترونیک
می ناب
نورباران

باز اين دلم هوای ميخانه کرده ساقی ...
آرشیو دی ٩۳
اردیبهشت ٩٢
آبان ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
فروردین ۸٩
بهمن ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
امرداد ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢

خبرباران
ایمیل 
نام     


Powered by WebGozar
لينك باران
لوگو آرام دل
ديدار شمار


کل يوم عاشورا و کل عرض کربلا

روايت است که در روز ۲۷ ذی الحجه حر بن يزيد با هزار سوار نزديک خيمه های امام حسين عليه السلام ـ که در منتطقه ای دور از کوفه مستقر بودند ـ رسيده و در مقابل فرزند رسول خدا صف آرايی کردند ، حضرت حسين عليه السلام شمشير هارا حمايل کرده و در مقابل دشمنان صف بستند . چون هوا بسيار گرم بود و افراد دشمن و اسب های ايشان همگی تشنه بودند حضرت حسين عليه السلام دستور دادند که سپاه حر و اسب های ايشان را با آبی که همراه داشتند سيراب کنند .و از آن آب تمام افراد حر و اسب های ايشان سيراب شدند.

در همين رابطه و به ياد آن روز ، هر ساله ، سه روز مانده به محرم طشت گذاری در بعضی از کشورهای مسلمان نشين به عنوان مراسم سنتی در مساجد و حسينيه ها انجام می شود ، سپس در داخل طشت ه آب ميريزند و عزا داران حسينی با دست زدن به آن ها و نوشيدن مقداری از آب طشت ها با آًقا و سرور خود تجديد بيعت می کنند.

                                    بخشی از کتاب  حسين بهشت موعود                                   

نوشته ی فريده گل محمدی آرمان

امروز نيز ۲۷ ذی الحجه است ... انشا الله بيعت ما نيز توسط سلطان عشق پذيرفته شود!

***

سلام و التماس دعا 

...

در پناه زهرا و يا مولا علی !  

 ٩:٤٤ ‎ب.ظ ٢٩ بهمن ۱۳۸٢
باران  لينك ثابت  تو را ناديدن ما غم نباشد (ديدار)


جمعه ای ديگر آمد نيامد سوار

پرنده ی سپيد عشق : 

تو را  قسم به پاکی دل ياس و به صبر ساقی کوثر در آسمان دل ما نيز پرواز کن !

***

سلام ... اميد وارم خوب خوب خوب باشيد ... التماس دعا ... دوستدار همه باران !

يا مولا علی!

 ٥:٢٩ ‎ب.ظ ٢٤ بهمن ۱۳۸٢
باران  لينك ثابت  تو را ناديدن ما غم نباشد (ديدار)


 

 

اي دل غمين مباش كه مولاي ما علي است !

سبد سبد گل عشق و پاکی تقديمتان باد!

هديه ي غدير 

مولاعلــــــــــــی 

سرورعلـــــــــــی

جانم علـــــــــــی

يازهـــــــرا و يا علـــــــــی

انشاء الله غدير بعد نجف باشيم ... پيش خود مولا ... آمين !

التماس دعا !

 

 

 

 

 

 ۱:۳٩ ‎ب.ظ ٢۱ بهمن ۱۳۸٢
باران  لينك ثابت  تو را ناديدن ما غم نباشد (ديدار)


 

يا علی گفتيم و عشق آغاز شد

...

من آمده ام به كوي علي

كه سر فكنم به پاي علي

گريخته از جفاي همه

گريخته دل گداخته جان

به روز و شب دوان دوان

...

علي است مقتداي همه

خداست مقتداي علی

 علی علی علی

***

سلام و التماس دعا

عيد همه مبارک مبارک مبارک!

يا فاطمه الزهرا

يا مولا علی مددی ...

 ۱:٥٤ ‎ب.ظ ٢٠ بهمن ۱۳۸٢
باران  لينك ثابت  تو را ناديدن ما غم نباشد (ديدار)


بشارت

ميلاد با سعادت  راهنمای عشق و معرفت بر دوستدارانش فرخنده باد.

سلام ... عيد همه مبارک !

اينم عيدی من :

***

سينه لبريز عشق ، ديده لبريز نور

آمده   يک   سوار  از  ره دور  دور

همرهش يک بغل شاخه ی نسترن

يک  بغل  عاطفه ، آمده   خوب  من

  به قلم باران

***

من که به شما عيدی دادم ... شما چی به من عيدی ميدين ؟؟؟!!!

التماس دعا و يا مولا علی !

 ۸:٠۱ ‎ب.ظ ۱۸ بهمن ۱۳۸٢
باران  لينك ثابت  تو را ناديدن ما غم نباشد (ديدار)


افسوس

معرفت در گرانی است به هر کس ندهند ... !

اگه يه ذره معرفت به ما بدن همه چی حل ... مگه نه ؟

من چگونه عاشق شوم؟

تو که رفتی دريچه ی قلبم را گشودم . پرنده ی عشق من پس از سال ها اسارت در قفس دل من رها شد.

پرنده ی کوچک من در آسمان بی نهايت تنهايی پس از تو رها شد تا نشانی از تو برايم بياورد. هرچه عشق در دلم بود همان پرنده بود که به سوی تو فرستادمش !

دريغ ... پرنده ام هيچگاه باز نگشت .

تنها نشان تو غم بود و پرنده ام نيز همين نشان را برايم آورد .

حال تو بگو ... بدون پرنده ام ... من چگونه عاشق شوم ؟!

به قلم باران

*** 

سلام و التماس دعا و يا مولا علی !

 ۱٢:٥٤ ‎ب.ظ ۱٦ بهمن ۱۳۸٢
باران  لينك ثابت  تو را ناديدن ما غم نباشد (ديدار)


 

التماس دعا!

خوش به حال سبک بالان

 ٢:٢۸ ‎ب.ظ ۱٢ بهمن ۱۳۸٢
باران  لينك ثابت  تو را ناديدن ما غم نباشد (ديدار)


بشارت

عيد سعيد قربان!

 

 ٢:۱٦ ‎ب.ظ ۱٢ بهمن ۱۳۸٢
باران  لينك ثابت  تو را ناديدن ما غم نباشد (ديدار)


شهادت

يا محمد ابن علی ابن الحسين

يا ايمه البقيع

با عرض سلام و  تسليت  ... التماس دعا ... يا مولا علی !

 ۳:٥٩ ‎ق.ظ ۱٠ بهمن ۱۳۸٢
باران  لينك ثابت  تو را ناديدن ما غم نباشد (ديدار)


چگونه باشم برای تو ؟

وقتی نگاهم با نگاه مهربان تو در آمیخت در آسمان آبی و پاک دیدگانت خود را رها دیدم . اوج گرفتم و در نهایت همه چیز را پاک و آبی دیدم .

خواستم به احترام چشم های نجیب و بی مانندت آبی شوم.

صورتت چون الماسی درخشان بود و جذاب سپید بود و بی انتها . من غرق در این زیبایی خواستم سپید باشم .

در آبشار گیسوان دلربایت سبک بال و آرام شدم و آن زمان خواستم به رنگ گیسوانت در آیم .

عطر گل سرخی که روی گیسوانت بود بیش از پیش مرا مست کرد . خیره به گل سرخ و زیبا می نگریستم و آنجا خواستم که سرخ باشم ... به رنگ عشق!

وقتی برایم سخن گفتی خود را در دنیای رویاهایم سوار بر بهترین مرکب ها دیدم .دنیای رویاهایم صورتی بود . می خواستم صورتی باشم ... به رنگ رویا !

هرچه بیشتر سخن گفتی رنگ های بیشتری را یافتم . سبز , زرد , بنفش ... .

می خواستم همرنگ تو باشم . می خواستم به رنگی در آیم که تو می خواهی !

از تو پرسیدم : چگونه باشم برای تو ؟

تو تنها گفتی : «یکرنگ باش! »

به قلم باران

***

سلام ... از همه ی دوستانی که لطف می کنن به من سر میزنن ممنون ... اما یک خواهش ... یک شاخه گل به من هدیه بدهید (یعنی نظر بدید!)زیر هر متن که دوست دارید , روی شاخه های گل کلیک کنید یه هدیه به من بدید ... ممنون از توجه شما !

التماس دعا و یا مولا علی!

 ۸:٢۱ ‎ب.ظ ٦ بهمن ۱۳۸٢
باران  لينك ثابت  تو را ناديدن ما غم نباشد (ديدار)


انا مجنون العباس

با يه قلب پر احساس  

 با چشای پر الماس

 می خونم تا قيومت 

  انا مجنون العباس   

::: بين همه ی عشقای دنيا عشق است ابالفضل :::

سلام و التماس دعا يا عباس علی!

 ٥:٠٠ ‎ق.ظ ٦ بهمن ۱۳۸٢
باران  لينك ثابت  تو را ناديدن ما غم نباشد (ديدار)


 

يا ابا عبدالله

دلم فقط کربلا می خواد!

 ۱٠:٢٩ ‎ب.ظ ۳ بهمن ۱۳۸٢
باران  لينك ثابت  تو را ناديدن ما غم نباشد (ديدار)


منتظرم باش!

 با يک دنيا عشق ... تقديم به الهه ی عزيزم

من در جستجوي دست هاي مهربان تو ،تمام راه ها را زيرپا خواهم گذاشت. از دريا ها خواهم گذشت .كوه ها را خواهم پيمود و قله ها را فتح خواهم كرد .

به اميد وصال تو از سر بالايي دره ها ، از پهناي رود ها  و از وسعت كوير ها خواهم گذشت .

زيباي من ، زيبايي دشت ها هرگز نخواهد توانست مرا از رفتن باز دارد .  هيچ سودايي جز تو در سرم نيست .

هيچ بادی ياد تو را از ذهنم نخواهد برد.

هيچ طوفاني عشق تو را از من جدا نخواهد كرد .  

هيچ سيلي ويرانه ي دل مرا از بين نخواهد برد .

هيچ گردابي مرا در خود نخواهد بلعيد .

                                                                      منتظرم باش!

به قلم باران

***

با عرض سلام و تسليت به مناسبت شهادت جوادالائمه ع ، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و التماس دعا  ... يا مولا علی ع !

 

 ٢:٥٤ ‎ق.ظ ۳ بهمن ۱۳۸٢
باران  لينك ثابت  تو را ناديدن ما غم نباشد (ديدار)