هو المحبوب
و الفجر و ليال عشر
دوستت دارم را
روي سطرهاي سپيد گيسوانم
بخوان!
يادباران
صفحه اصلي  پست الکترونیک
می ناب
نورباران

باز اين دلم هوای ميخانه کرده ساقی ...
آرشیو دی ٩۳
اردیبهشت ٩٢
آبان ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
فروردین ۸٩
بهمن ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
امرداد ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢

خبرباران
ایمیل 
نام     


Powered by WebGozar
لينك باران
لوگو آرام دل
ديدار شمار


 

خوشا به حالت دهلاويه !

عجب همنشينی يافتی برای شب های تنهايی و غريبی !

اما حقش نبود ستاره ای را جدا کنی تنها برای خودت ...

و ما همچنان می سوزيم از غم هجر ... دهلاويه برای ما هم جايی هست در آن سرزمين ؟

 ۳:٥٥ ‎ق.ظ ۳٠ خرداد ۱۳۸۳
باران  لينك ثابت  تو را ناديدن ما غم نباشد (ديدار)


 

نروم جز به همان ره که تو ام راهنمايی ...

 ۱٠:٠۱ ‎ب.ظ ٢٤ خرداد ۱۳۸۳
باران  لينك ثابت  تو را ناديدن ما غم نباشد (ديدار)


 

زين همرهان سست عناصر دلم گرفت !

کجايی؟

 ٢:٥٧ ‎ق.ظ ٢۱ خرداد ۱۳۸۳
باران  لينك ثابت  تو را ناديدن ما غم نباشد (ديدار)


الهی العفو

يا ستار العيوب و يا غفار و يا تواب الرحيم

...

الهم اغفرلی الذنوب التی تهتك العـصم

الهم اغفرلی الذنوب التی تنزل النقــم

الهم اغفرلی الذنوب التی تغير النعــم

الهم اغفرلی الذنوب التی تحبس الدعاء

الهم اغفرلی الذنوب التی تـنزل البلاء 

...

محبوب ..

مدتی گم كرده بودم راه را

ره ده اين بنده ی گمراه را

...

ظلمت نفسی ...

يا زهــــــــــــــــــــــــــرا

يا مولا عـــــــــــــــــلی

...

 ۳:۱٥ ‎ق.ظ ۱٤ خرداد ۱۳۸۳
باران  لينك ثابت  تو را ناديدن ما غم نباشد (ديدار)


 

ديگرم مستی نمی بخشد شراب !

 ٢:٥٢ ‎ق.ظ ۱٢ خرداد ۱۳۸۳
باران  لينك ثابت  تو را ناديدن ما غم نباشد (ديدار)


 

بسم رب الشهدا

مسلمان به پا خيز ... خواهرم نور را از قفس آلوده ی ابوغريب رها کن !

به پا خيز برادرم ... که اگر امروز حرمت مسجد سهله را شکستند فردا خيانت ديگر  می کنند .

خواهرم به پا خيز ... که عاشورای امروز شاهد می خواهد و کربلا پيام آوری زينب دل !

يک عمر دعا کرديم الهم الرزقنا توفيق الشهاده

يک عمر نجوا کرديم بابی انت و امی ...

يک عمر فرياد زديم انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم و ولی لمن والاکم و عدو لمن عاداکم

مسجد سهله

مسجدسهله

مقام امام صادقمسجد سهله

مقام امام صادق ع در مسجد سهله

مقام حضر صاحب عج در مسجد سهله

مقام حضرت صاحب الزمان عج در مسجد سهله

...

و اکنون زمان عبور است !

***

التماس دعا و يا زهرا و يا مولا علی !

لازم به ذکر است عکس های فوق از سايت صالحين دريافت کرده ام .

 ٤:٠٧ ‎ق.ظ ٤ خرداد ۱۳۸۳
باران  لينك ثابت  تو را ناديدن ما غم نباشد (ديدار)


درد جاودانگی

باز نسخه ی جديد

قرص و شربت و سرم

 واينبار داروهای خارجی

از همان ها که برای تهيه شان بايد رفت داروخانه ی هلا ل احمر

...

اما تجربه به من گفته است هرکه يک بار پايش به اين داروخانه برسد ديگر ...

امروزه برای دردهای لاعلاج هم نسخه مينويسند !

خسته تر از پيش از خيابان های شلوغ تر ازهميشه ميگذرم

و ايستگاه آخر ... داروخانه ...  پياده شويد !

تمام تنم

تمام لحظه های بودنم

درد می کند !

 

 ٤:٥٧ ‎ق.ظ ۱ خرداد ۱۳۸۳
باران  لينك ثابت  تو را ناديدن ما غم نباشد (ديدار)