هو المحبوب
و الفجر و ليال عشر
دوستت دارم را
روي سطرهاي سپيد گيسوانم
بخوان!
يادباران
صفحه اصلي  پست الکترونیک
می ناب
نورباران

باز اين دلم هوای ميخانه کرده ساقی ...
آرشیو دی ٩۳
اردیبهشت ٩٢
آبان ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
فروردین ۸٩
بهمن ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
امرداد ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢

خبرباران
ایمیل 
نام     


Powered by WebGozar
لينك باران
لوگو آرام دل
ديدار شمار


 

- ای فارغ از حال من .. چون ياد آورم رو گرداندن تو را

ترسم سوز درد من .. آه سرد من .. گيرد دامن تو را

 

پنجشنبه بود كه آمدي

سه شنبه بود كه رفتي

دو روز پيش از آمدنت.

 

من از تقويم سال آينده

 برگ تمام سه شنبه‌ها را

 چيده ام.

- تو انگار كن گندم از گندم زار-

گندم‌ها در دستم آتش گرفتند ،

از سوز غم.

و آتش شعله گرفت و به چشمانم رسيد.

در شب چشم هايم طلوع کن!

 ۱:٢٢ ‎ق.ظ ٢٢ شهریور ۱۳۸٤
باران  لينك ثابت  تو را ناديدن ما غم نباشد (ديدار)


 

انگار اين همه خواستن هاي من، براي تو حكم تسخير پيدا كرده است.

يوسف عزيز

من زليخا نيستم !

 

من حنانه ام، بهر ناله هاي فراقت

مهتابم، ‌روشن به نور يادت در تاريك تنهايي

نسيبه ام، از عطر و شميم مسيحايت

من ستاره ام، درخشان به نامت

پروانه ام،‌گرداگرد شمع وجودت

من آرزويم، در حسرت ديدار

دريايم،‌ چنان چشم هاي تو

آرامم، به صدايت

 

من بارانم، زبس از فراقت باريده ام.

من بارانم !

 

 

- هل من معين ... می شنوی مرا ؟؟؟

 ۱۱:٢٥ ‎ب.ظ ۸ شهریور ۱۳۸٤
باران  لينك ثابت  تو را ناديدن ما غم نباشد (ديدار)