هو المحبوب
و الفجر و ليال عشر
دوستت دارم را
روي سطرهاي سپيد گيسوانم
بخوان!
يادباران
صفحه اصلي  پست الکترونیک
می ناب
نورباران

باز اين دلم هوای ميخانه کرده ساقی ...
آرشیو دی ٩۳
اردیبهشت ٩٢
آبان ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
فروردین ۸٩
بهمن ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
امرداد ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢

خبرباران
ایمیل 
نام     


Powered by WebGozar
لينك باران
لوگو آرام دل
ديدار شمار


ماه نو ...

دل تو هواي نجف مي كند و دل من هواي آن عصر زمستان، هواي دلشوره  نخستين ديدار...

دل تو شوق پرواز دارد و دل من چنان در خيال تو آشيانه كرده كه ديگر همت پرواز نمي كند!

و سيب، همان ميوه‌ي ‌بهشتي همچنان در آستانه چيده شدن...

 

عمري گذشت و عاقبت حوا شدم ... عمري گذشت و تو نه آدم شدي نه هوائي حوا !

 

حال دستان بي رمق من كه براي چيدن گندم دراز بود خشك شده است و جسارتي كه هيچ‌گاه پيدا نكردم به رويم نيشخند مي‌زند و تو در دشت مقابل چشمانم بغل بغل گندم مي‌چيني.

 

عاقبت آتش حسرت من گندمزار تو را ... سوخت.(تمام شد.)

 

بدرود ماه نو

 

 ۱:٥٦ ‎ق.ظ ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٥
باران  لينك ثابت  تو را ناديدن ما غم نباشد (ديدار)


منك السلام حبيبي

اين نبودن‌هايت ظلم است در حق من ... مرا همين يادت کفايت ميکند که مست شوم اما تو ظالم نمی‌توانی بودن ... 

بيا بخوان ترانه اي به گوش جانم

بيا ببر به عالم فرشتگانم

 

::از هر طرف که رفتم جز وحشتم نيفزود

 

- نمايشگاه بين المللی كتاب.سالن ۴۱.درب شمالی

 

 

 ۱:٤٦ ‎ق.ظ ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٥
باران  لينك ثابت  تو را ناديدن ما غم نباشد (ديدار)


طبيب

دردم نهفته به ز طبيبان مدعی ::: باشد که از خرانه غيبم دوا کنند

سکوت که می‌کنی خيالت آسوده است که چيزی نگفته ای ، کمتر انتظار شنيدنی هست ... اما حرف که بزنی، فرياد که بزنی ... فکر می‌کنی عالم و آدم صدايت را شنيده اند .. بگذريم.ناتمام ۲

جایی خواندم .. به سکوتم که نرسيدی، به فريادم می رسی؟

 

- نمايشگاه بين المللی کتاب . سالن ۴۱

 ٢:٥٧ ‎ق.ظ ٩ اردیبهشت ۱۳۸٥
باران  لينك ثابت  تو را ناديدن ما غم نباشد (ديدار)