هو المحبوب
و الفجر و ليال عشر
دوستت دارم را
روي سطرهاي سپيد گيسوانم
بخوان!
يادباران
صفحه اصلي  پست الکترونیک
می ناب
نورباران

باز اين دلم هوای ميخانه کرده ساقی ...
آرشیو دی ٩۳
اردیبهشت ٩٢
آبان ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
فروردین ۸٩
بهمن ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
امرداد ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢

خبرباران
ایمیل 
نام     


Powered by WebGozar
لينك باران
لوگو آرام دل
ديدار شمار


...
این الحسن
این الحسین
این ابناء الحسین
                 صالح بعد صالح
                 و صادق بعد صادق
این السبیل بعد السبیل
...


این الطالب بدم المقتول بکربلا

 

 

 ٦:٠۱ ‎ب.ظ ۱٠ بهمن ۱۳۸٦
باران  لينك ثابت  تو را ناديدن ما غم نباشد (ديدار)


داغ اکبر

نور می شود
یادت
بهانه ی هدایتم
 در بیکران حیرانی

بی تو
تکه های زندگی ام
 از هم گسست
بی تو
هستی
ام
 تکه تکه ...


در نگاه آخرت
 مستجاب می شوم
طلوعی دوباره کن!

 

 

 ٥:٤۱ ‎ب.ظ ۱٠ بهمن ۱۳۸٦
باران  لينك ثابت  تو را ناديدن ما غم نباشد (ديدار)


آستان تو

عمری است

بر سینه چنگ می زنیم
با بغض
بر گلو تیر

از چشم
اشک می افشانیم
و از دل ...

 
و شاید روزی
در آستانت آرام گیریم
و در پرتو نگاهت
 قرار


 ٥:٤٦ ‎ب.ظ ٩ بهمن ۱۳۸٦
باران  لينك ثابت  تو را ناديدن ما غم نباشد (ديدار)


زینب
جهان اسیر نگاه توست
تو را چگونه به اسارت می برند
                                            این شامیان حرامی
                                                                   این قمار بازان از ازل باخته

***
نگاهت بر نیزه می نشیند
خون ... اشک؟!
جاری می شود نور ...

ما رایت الا انت
                       زینب.


 ٧:٥٥ ‎ب.ظ ۳ بهمن ۱۳۸٦
باران  لينك ثابت  تو را ناديدن ما غم نباشد (ديدار)