هو المحبوب
و الفجر و ليال عشر
دوستت دارم را
روي سطرهاي سپيد گيسوانم
بخوان!
يادباران
صفحه اصلي  پست الکترونیک
می ناب
نورباران

باز اين دلم هوای ميخانه کرده ساقی ...
آرشیو دی ٩۳
اردیبهشت ٩٢
آبان ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
فروردین ۸٩
بهمن ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
امرداد ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢

خبرباران
ایمیل 
نام     


Powered by WebGozar
لينك باران
لوگو آرام دل
ديدار شمار


يادم کن تا هستم ای اميد زندگانی ...

هو المحبوب
سلام ... رجب هم تموم شد و باز من همون ... هستم که بودم تا اينجا که گذشت حالا چشم دوختم به کرم بزگان در ماه مبارک شعبان ... شمارو به جون هرچی خوب قسم من رو دعا کنيد!
***
نامی از هزار نام
اي شما !
اي تمام عاشقان هر كجا !
از شما سوال ميكنم :
نام يك نفر غريبه(غريبه!) را
در شمار نامهايتان اضافه مي كنيد ؟
يك نفر كه تا كنون
رد پاي خويش(رد پاي خوش) را
لحن مبهم(مبهم) صداي خويش را
شاعر سروده هاي خويش را نميشناخت
گرچه بارها و بارها(بارها و بارها و ...)
نام اين هزار نام را
از زبان اين و آن شنيده بود
يك نفر كه تا همين دو روز پيش
منكر نياز گنگ سنگ(نياز سنگ !!!) بود
گريه ي گياه(گريه ي گياه !!!) را نمي سرود
آه را نمي سرود
شعر شانه هاي بي پناه را
حرمت نگاه(نگاه بي گناه !!!) بي گناه
و سكوت يك سلام
درميان راه را نمي سرود
نيمه هاي شب نبض ماه را نمي گرفت
روزهاي چهار شنبه ساعت چهار
بارها شماره هاي اشتباه را نمي گرفت
اي شما!
اي تمام عاشقان هر كجا!
زير سايبان دست هاي خويش
جاي كوچكي به اين غريب بي پناه مي دهيد؟(پناهم مي دهيد؟؟؟؟)
اين دل نجيب را (انشا الله)
اين لجوج دير باور عجيب را
در ميان خويش
را مي دهيد؟(راهم مي دهيد؟؟؟)
شعر از شاعر معاصر قيصر امين پور
التماس دعا و یا علی !

 ۱٢:٢٧ ‎ق.ظ ٦ مهر ۱۳۸٢
باران  لينك ثابت  تو را ناديدن ما غم نباشد (ديدار)