هو المحبوب
و الفجر و ليال عشر
دوستت دارم را
روي سطرهاي سپيد گيسوانم
بخوان!
يادباران
صفحه اصلي  پست الکترونیک
می ناب
نورباران

باز اين دلم هوای ميخانه کرده ساقی ...
آرشیو دی ٩۳
اردیبهشت ٩٢
آبان ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
فروردین ۸٩
بهمن ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
امرداد ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢

خبرباران
ایمیل 
نام     


Powered by WebGozar
لينك باران
لوگو آرام دل
ديدار شمار


 

آگاه باشيد! زميني كه در طلب باران بر آن سواريد و آسماني كه شما زير آنيد،‌ هر دو را مطيع پروردگاه خود مي بينيد. بركت آن دو، نه به واسطه‌ي دلسوزي، ‌و نه تقرب‌جويي و اميد خوش‌داشتي است، بل امر يافتند كه تو را سود بخشند. آن ها را در مسير منافع شما بداشتند آن‌ها هم بر پا شدند.

خداوند، بندگان خود را به واسطه اعمال زشتشان گرفتار كند(1)، و به كاهش ميوه‌هاي درختان و عدم بارش باران و بستن دفينه‌هاي خير به روي آنان مبتلا نمايد، تا آن‌كه قصد توبه دارد، توبه كند و آن‌كه معصيت نموده، از معصيت بماند و پندگيرنده اندرز يابد،‌ باز دارنده، راه معصيت خلقان را ببندد. و خدا آمرزش طلبيدن را وسيله استمرار روزي رساندن به روزي خواران نموده است و باعث رحمت بر خلق و فرموده : پس خدا رحمت كند بر كسي كه به استقبال توبه رود و از گناهش استغفار نمايد، قبل از آنكه بميرد.(2)

خدايا!‌ از خانه‌ها و چادرها و در ميان سر و صداي جانوران و كودكان خارج شديم و به سوي تو آمديم. خواهان رحمت تو و اميدوار به نعمت توايم. از عذابت مي‌ترسيم و از كيفرت مي‌هراسيم. خدايا! ما را از باران سيراب ساز! نوميدمان مكن! به قحط‌سالي از ميان مبر!‌ و به پاي ما منويس اعمال بي عقلانمان را، اي بخشنده‌ترين بخشندگان!

ما به سوي تو ره جسته‌ايم، و از آنچه خود ميداني،‌ بر تو شكايت آورده‌ايم، اين به خاطر آن است كه از شدت مشكلات بي امان مستاصل گشته‌ايم، و از مضايق و بي‌باراني‌ها بيچاره شده‌ايم، امور دشوار تحت فشارمان قرار داده و فتنه‌هاي ناگوار، امان از ما بريده. خدايا!‌ خواهان آنيم كه ما را نوميد بازنگرداني، و اندوهگين نراني،‌ و گناهان ما را ملاك نداني،‌ و به واسطه‌‌ي اعمالمان كيفر ننمايي!

خدايا! باران خود را نصيب ما ساز و بركت و روزي و رحمتت را از ما دريغ مفرما! به ما باراني عطا گردان پر منفعت و سيراب كننده و رويش دهنده‌ي گياهان، آنچه پژمرده نمو بخشد و آنچه مرده بروياند. باراني منفعت بخش زندگان و ميوه‌اش فراوان و آبياري كننده‌ي زمين كشتزارهاي همار و آب سيل آسا در مكان‌هاي پست روان. برگ و بر به درختان دهد و قيمت‌ها را بشكند. انك علي ما تشاء قدير .. و تو قادري بر آنچه ميخواهي.

نهج البلاغه اميرالمومنين . خطبه143. در طلب باران

(1)    اشاره دارد به آيه 55 سوره بقره

(2)    اشاره دارد به آيه 10-12 سوره نوح

 

هجران باران يادم آمد باز مهتاب ...

خدايا !

هجران مهتابم چرا پايان ندارد ؟

 

هرچه حاصل تفریق سال تولدم از تاریخ روز بزرگتر می شود بیشتر به کوچکی دنیا پی می برم!

 

 ٦:۱٤ ‎ق.ظ ۳ آبان ۱۳۸٤
باران  لينك ثابت  تو را ناديدن ما غم نباشد (ديدار)