هو المحبوب
و الفجر و ليال عشر
دوستت دارم را
روي سطرهاي سپيد گيسوانم
بخوان!
يادباران
صفحه اصلي  پست الکترونیک
می ناب
نورباران

باز اين دلم هوای ميخانه کرده ساقی ...
آرشیو دی ٩۳
اردیبهشت ٩٢
آبان ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
فروردین ۸٩
بهمن ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
امرداد ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢

خبرباران
ایمیل 
نام     


Powered by WebGozar
لينك باران
لوگو آرام دل
ديدار شمار


كنت ربيع الايتام

...

تبري مي‌جوييم

از سنگ جاهلي

            كه ترخ مرواريد محمدي را شكست

و از پولادي

            كه در كوفه

                        برج آفتاب را به دو شق كرد

و در عاشورا

             بوسه‌گاه نبي را

                               در نور ديد ...

 

در مجمر نمرود

در زاويه‌ي استخوان زكريا

و در صدف مرواريد محمدي

فرياد غلتاني شديم

                      و از سكوت

                                 تبري جستيم!    (سيد حسن حسيني)

 

تقديم به معلم فريادم

 

بي تو من خانه به دوشم

دوره گرد گل فروشم

مي‌رسد آن دم كه من هم

باده از دست نوشم؟

در هوايت خون بجوشم؟

 

بي تو من طوفان به دريا

همچنان موجي خروشم

مي‌شود آيا نگاهي؟

در حضورت من خموشم

جام عشقت را بنوشم

 

مي‌دوم صحرا به صحرا

بهر ديدارت بكوشم

گه هويدا مي‌شوي تو

ديده از تو من مپوشم

آن اول جان فروشم

 

 ۱:٤۱ ‎ق.ظ ۱٧ فروردین ۱۳۸٥
باران  لينك ثابت  تو را ناديدن ما غم نباشد (ديدار)