هو المحبوب
و الفجر و ليال عشر
دوستت دارم را
روي سطرهاي سپيد گيسوانم
بخوان!
يادباران
صفحه اصلي  پست الکترونیک
می ناب
نورباران

باز اين دلم هوای ميخانه کرده ساقی ...
آرشیو دی ٩۳
اردیبهشت ٩٢
آبان ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
فروردین ۸٩
بهمن ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
امرداد ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢

خبرباران
ایمیل 
نام     


Powered by WebGozar
لينك باران
لوگو آرام دل
ديدار شمار


ماه نو ...

دل تو هواي نجف مي كند و دل من هواي آن عصر زمستان، هواي دلشوره  نخستين ديدار...

دل تو شوق پرواز دارد و دل من چنان در خيال تو آشيانه كرده كه ديگر همت پرواز نمي كند!

و سيب، همان ميوه‌ي ‌بهشتي همچنان در آستانه چيده شدن...

 

عمري گذشت و عاقبت حوا شدم ... عمري گذشت و تو نه آدم شدي نه هوائي حوا !

 

حال دستان بي رمق من كه براي چيدن گندم دراز بود خشك شده است و جسارتي كه هيچ‌گاه پيدا نكردم به رويم نيشخند مي‌زند و تو در دشت مقابل چشمانم بغل بغل گندم مي‌چيني.

 

عاقبت آتش حسرت من گندمزار تو را ... سوخت.(تمام شد.)

 

بدرود ماه نو

 

 ۱:٥٦ ‎ق.ظ ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٥
باران  لينك ثابت  تو را ناديدن ما غم نباشد (ديدار)