هو المحبوب
و الفجر و ليال عشر
دوستت دارم را
روي سطرهاي سپيد گيسوانم
بخوان!
يادباران
صفحه اصلي  پست الکترونیک
می ناب
نورباران

باز اين دلم هوای ميخانه کرده ساقی ...
آرشیو دی ٩۳
اردیبهشت ٩٢
آبان ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
فروردین ۸٩
بهمن ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
امرداد ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢

خبرباران
ایمیل 
نام     


Powered by WebGozar
لينك باران
لوگو آرام دل
ديدار شمار


انت الرسولی

(۱)با تو دیگر معجزه معنایش گنگ می شود. که تو هستی، خود خودت هستی، همان که باید باشی... دلربا! من چرا در پی اشارت و آیت و معجزه ام؟ معجزه اشک های من است.همین چشم ها که تو شبی آمدی و... من که یادم نمی رود اما ... اما چگونه دلتنگ نفس مسیحایت نباشم؟ چگونه تشنه صدایت نباشم؟ کاش باز بخوانی ام و پرده غفلت را ...

گاهی و شاید همیشه چادرم از کفر سرشار میشود و جانمازم لبریز شرک ... و یاد تو، توبه مقبول می شود!

مسجد و میخانه و دیر و صومعه ... همه جا آمدم ... هوالشاهد ... کجا به نظاره ام ایستاده ای؟ بار سنگین نگاهت هست و شرم  ندیدنت نیز.

من یک قبیله ام، به تنهایی یک قوم ... و تو پیام آور این قبیله ... کدامین قبله را سجده باید؟

رسالت تو منم منادی! تعجیل کن ... بر من مریم بخوان! همان مریم که تو ... مریم را از جانب من سلام کن. مریم نام دیگرم باشد؟ اجازه هست؟ کاش باز بخوانی ام ... به همان نام!

این تسبیح ... دانه دانه ... توئی!

حالا تو ... عین الیقین من!

آمنت. تقبل منی ... سبحان

 

(۲)من راهی ام. که باید رفت...

می روم که پیغامبرقبلیه ام باشم ... رسول سرزمین تنهایی ام!

                                                                                                                  ح مبين

 

دل اين سوره فجر

پشت اين صبح مبين

به تفاسير نگاه تو اگر گرم نبود

شب ظلمانی يخبندان را

هيچ از قالب تکرار زدن شرم نبود ...

                                                س ح حسينی

 ۱٢:٠۸ ‎ب.ظ ۱ تیر ۱۳۸٥
باران  لينك ثابت  تو را ناديدن ما غم نباشد (ديدار)