هو المحبوب
و الفجر و ليال عشر
دوستت دارم را
روي سطرهاي سپيد گيسوانم
بخوان!
يادباران
صفحه اصلي  پست الکترونیک
می ناب
نورباران

باز اين دلم هوای ميخانه کرده ساقی ...
آرشیو دی ٩۳
اردیبهشت ٩٢
آبان ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
فروردین ۸٩
بهمن ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
امرداد ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢

خبرباران
ایمیل 
نام     


Powered by WebGozar
لينك باران
لوگو آرام دل
ديدار شمار


از نور تا تو ...

هر صبح از نور، از نيايش تا رسالت در جستجوي تو.از نور تا تو!

پشت تمام چراغ‌هاي قرمز اين منم كه تو را از دست مي‌دهم و توئي كه دور مي‌شوي ...

اين بزرگراه‌ها بي‌نام تو غريب و حقيرند ... حتي اگر همت! حتي اگر چمران!

هر عصر در برگشت  از سرسبز نگاه تو تا صداقت چشم‌هايت چهل دقيقه طول مي‌كشد.چهل دقيقه رويا ... سر بر شانه هايت ...

(اتوبوس آخر و تك بليطي كه جفتش را در ايستگاه آنسوي شهر در دست ديگري ديد و غصه دار شد.)

رسيدم. بي آنکه تو را يافته باشم و خودم را!

چقدر زود شب شد! خسته ام اما خواب از پس نجابت سنگين چشم‌هايم برنمي‌آيد.اين چشم‌ها يادگار تو اند...

 

هر دم اين آه بر آيد از دل .. واي اين شهر چقدر تاريك است

                                                                                                                    ح مبين

 

 

 ٥:۱٥ ‎ب.ظ ۱٥ تیر ۱۳۸٥
باران  لينك ثابت  تو را ناديدن ما غم نباشد (ديدار)