هو المحبوب
و الفجر و ليال عشر
دوستت دارم را
روي سطرهاي سپيد گيسوانم
بخوان!
يادباران
صفحه اصلي  پست الکترونیک
می ناب
نورباران

باز اين دلم هوای ميخانه کرده ساقی ...
آرشیو دی ٩۳
اردیبهشت ٩٢
آبان ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
فروردین ۸٩
بهمن ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
امرداد ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢

خبرباران
ایمیل 
نام     


Powered by WebGozar
لينك باران
لوگو آرام دل
ديدار شمار


نازنينا وعده كردي ...
سلام. امشب آنقدر دلم گرفت و آنقدر هوايت را كردم كه گريه هم نتوانستم ... يادش به خير ... با تو بودن!
طرح لبخند تو ... مهتاب ليل ديدار ... صداي ناب تو ... چه كرده اي با من؟
در حيرتم كه گاه يادت آرامشم مي بخشد و گاه بي تابي و بي قراري ... اما عجب كه امشب نفسم را گرفت، سخت ...
گناه من نيست اين همه خوب بودن تو ... بودن تو!
كي نصيب مي شود؟ كي دست هايم به آسمان مي رسد؟ به گونه هايت ...
چرا وعده كردي و نيامدي؟ چرا خواستم و نخواندي؟ فكر نمي كردم اين يك سال را تاب بيارم ... تاب آوردم و خلف وعده كردي ...
كاش ميدانستم چرا ...
نازينا .. محبوبا .. عزيزا .. ميخوانمت، ميخواهمت ... بسيار!
 ٢:۳٩ ‎ق.ظ ٥ شهریور ۱۳۸٥
باران  لينك ثابت  تو را ناديدن ما غم نباشد (ديدار)