هو المحبوب
و الفجر و ليال عشر
دوستت دارم را
روي سطرهاي سپيد گيسوانم
بخوان!
يادباران
صفحه اصلي  پست الکترونیک
می ناب
نورباران

باز اين دلم هوای ميخانه کرده ساقی ...
آرشیو دی ٩۳
اردیبهشت ٩٢
آبان ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
فروردین ۸٩
بهمن ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
امرداد ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢

خبرباران
ایمیل 
نام     


Powered by WebGozar
لينك باران
لوگو آرام دل
ديدار شمار


أين انت؟

دانم كه ميداني دور از حريم وصلت گل رنگ و بو ندارد

هست اندر پرده بازيهاي پنهان

ليك گفته اي غم مخورم!

اول بار كه از نورت لبريز شدم ندانستم ...

هوائيت شدم. دچارت. بيچاره ات و تنها تو ميداني و من، كه  اين درد كه بخشيده اي ...

آنقدر طلب كردم كه  نصيب شد ...

مُحرم چشم هايت شده ام، در طواف گيسوانت نفس تازه ميكنم! اين دلگرمي مرا بس كه معتكف قلب پاك تو باشم و اين آسودگي خيال كه تو اعتكاف من نخواهي شكست ... اعتكاف ابدي!

مدام زمزمه ام شده ... در بيابان گر به شوق كعبه خواهي زد قدم ...

اين سرزمين بي باران ... اين خاك خشك ... تو امير ملك جاني!

اين سال هاي هجران عقوبت همان يك لحظه غفلت من است. دانسته ام!

خود مرا گفتي كه ستار است و غفار ... چرا باز نميگردي؟

ديگر چه تفاوت ميكند آن پسرك سياه پوست به چه زباني سخن ميگويد ... نامت هميشه زيباست

ديگر چه فرق ميكند آن دختر مو طلائي مرا از كجا ميشناسد ... رسواگر است جنون

تو، عشق اسطوره اي من ... باز خواهمت ديد

بس است مرا ... تقبل

واااااااااااااااااای مهتاب!

روحی فداک ... بنفسی انت ... منک السلام .. السلام علینا ...

                                                                                         ح مبین

 ۱٢:٥۱ ‎ق.ظ ۱٧ شهریور ۱۳۸٥
باران  لينك ثابت  تو را ناديدن ما غم نباشد (ديدار)