هو المحبوب
و الفجر و ليال عشر
دوستت دارم را
روي سطرهاي سپيد گيسوانم
بخوان!
يادباران
صفحه اصلي  پست الکترونیک
می ناب
نورباران

باز اين دلم هوای ميخانه کرده ساقی ...
آرشیو دی ٩۳
اردیبهشت ٩٢
آبان ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
فروردین ۸٩
بهمن ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
امرداد ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢

خبرباران
ایمیل 
نام     


Powered by WebGozar
لينك باران
لوگو آرام دل
ديدار شمار


مهرت هميشه جاري است ...

امسال پائيز من با مهر تو آغاز شد، با سبزينه يادت ... با عنايت تابناك تو!
اين خزان سبز تر از بهار بر من مبارك! وزش اين نسيم روح فزا بر من بشارت!
 فصل باريدنم آغاز شد، فصل تولدم، فصل خوب ياد تو ... تا هميشه! فصل سبك شدن ... لرزيدن و پرگشودن ... كوچ!
خم مي شوم و برگ زير پايم را نوازش مي كنم ... فرش راه توست اين قالي خوش نقش!
برگ پائيزم عزيز ...
 سوز پائيز، غم نبودن توست اما چون خواستنت شيرين ...
لرزيدن و درد سينه و دچار هوايت شدن هميشه مطلوب اين دخترك باراني.
نمي گويم كه چقدر دلتنگ صدايت هستم ...
گلايه نمي كنم از غربت و ترديد و آشفتگي نبودن تو ... اما ... رحم كن عزيز!
نگاهت كه بر جسم خاك آلود من نازل ميشود ...
سلام بر او ... سلام بر او كه مهر تو را به من بخشيد ...
سلام بر تو ... سلام برمن
مي ترسم ... مي لرزم ... مي گريم ... مي گريزم ... درياب!

 ۱۱:۳۳ ‎ب.ظ ٢ مهر ۱۳۸٥
باران  لينك ثابت  تو را ناديدن ما غم نباشد (ديدار)