هو المحبوب
و الفجر و ليال عشر
دوستت دارم را
روي سطرهاي سپيد گيسوانم
بخوان!
يادباران
صفحه اصلي  پست الکترونیک
می ناب
نورباران

باز اين دلم هوای ميخانه کرده ساقی ...
آرشیو دی ٩۳
اردیبهشت ٩٢
آبان ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
فروردین ۸٩
بهمن ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
امرداد ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢

خبرباران
ایمیل 
نام     


Powered by WebGozar
لينك باران
لوگو آرام دل
ديدار شمار


مهمانخانه
قدمتان سر چشم. خوش آمدید. صفا آوردید...(رویا!)
---سخن سربسته می گویم---

مرا دیگر پشیمانم بدانید/مرا یک دم در آن مسجد گذارید
منم آن مست بشکسته پیاله/ منم این آمده از ره پیاده
منم لیلای بی مجنون دیروز/ منم مجنون لیلا نام امروز

متن کامل

یک عمر نزول آیه های عذاب! یک عمر فریاد اهدنی... کی میرسد گاه نزول آیه های و بشر؟
یک عمر ظلمتم را لعن کردند و ناسزایم گفتند اما
این ماه های درد
این جام های سرد
این دست های زرد
این سینه کبود
بهر طلوع نور
تاریک مانده بود... 

تمام نامه هایم بی جوابند/ تمام نقشه های دل بر آبند
تمام لحظه هایم سرد و سنگی/ تمام سال هایم بی بهارند
دلم از غصه هایم می گدازد/ تمام دردهایم بی دوایند
مرا دست اجابت نیست همراه/ تمام غصه های دل گواهند
مرا بر تو امیدی نیست دیگر / تمام لحظه هایم مرگبارند
مرا حجت برای مرگ باشد / تمام نامه هایم بی جوابند

(حذف شد.)!

یارم چو قدم به دست گیرد/ بازار بتان شکست گیرد... من(نون مکسور) این روزها انگار برایم غریبه شده باشد، گاهی بهانه گیر میشود، گاهی گوشه گیر... بعد از نزدیک دو سال امروز و فردا کردن... چرا چنین ببینمت؟!!!

 ۱٢:٠۳ ‎ق.ظ ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٦
باران  لينك ثابت  تو را ناديدن ما غم نباشد (ديدار)