هو المحبوب
و الفجر و ليال عشر
دوستت دارم را
روي سطرهاي سپيد گيسوانم
بخوان!
يادباران
صفحه اصلي  پست الکترونیک
می ناب
نورباران

باز اين دلم هوای ميخانه کرده ساقی ...
آرشیو دی ٩۳
اردیبهشت ٩٢
آبان ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
فروردین ۸٩
بهمن ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
امرداد ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢

خبرباران
ایمیل 
نام     


Powered by WebGozar
لينك باران
لوگو آرام دل
ديدار شمار


بیت هشتم
چه گویم من؟... سهم من از تو تنها همین سکوت!

- رفت ماه روشن شب های بی باران تار/ رفت یار نازنین مهوشم از این دیار
رفت یار و ضامن آهوی چشمانم نشد/ رفت یار و محرم اسرا پنهانم نشد

- رفت و دریاهای عشقم شد کویر/ رفت تا هجران مرا باشد قرین
رفت از خواب پریشانم چه زود/ دیر گشتم نادم از عصیان چه سود

- عاشقان را غمزه ای دیوانه کرد/ یار من دیوانه ای دیوانه کرد

- از ازل هجران مرا همراه بود/ از ازل رویای شیرین خواب بود

- توبه ی من گر نمی افتد قبول/ بعد از اینم زندگانی را چه سود؟

(هفت پاره از دل)


سودای هوس زده:
1- چون من شده ام به بوی می مست/می را نتوان گرفت بر دست
2- عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد
3- چرا ظرف مرا بشکست لیلی....


 ۱۱:٢۱ ‎ب.ظ ٤ خرداد ۱۳۸٦
باران  لينك ثابت  تو را ناديدن ما غم نباشد (ديدار)