هو المحبوب
و الفجر و ليال عشر
دوستت دارم را
روي سطرهاي سپيد گيسوانم
بخوان!
يادباران
صفحه اصلي  پست الکترونیک
می ناب
نورباران

باز اين دلم هوای ميخانه کرده ساقی ...
آرشیو دی ٩۳
اردیبهشت ٩٢
آبان ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
فروردین ۸٩
بهمن ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
امرداد ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢

خبرباران
ایمیل 
نام     


Powered by WebGozar
لينك باران
لوگو آرام دل
ديدار شمار


 

ای کاش جان بخواهد دلدار جانی ما

از گرما و شلوغی کلافه می شوم! از ناراحتی امتحانی که خراب شد، افسرده. حواسم پرت کجا بود که یادم رفت جواب سوال ها؟!
امتحان بعدی.
اما انگار هنوز همان آش است و همان کاسه! کتاب را می بندم و لا به لای برگه های روزنامه خودم را گم می کنم. خواب آلود و خسته ... خانه، آپارتمان، سوئیت! شمال و جنوب و شرق و غربش عین هم. دنیازدگی آلوده به مدرنیسم کمر شهرم را شکسته و روح مردمان سرگردان شهرم را خراشیده است.
دستم را از روی بوق بر نمی دارم بلکه از صدایش بیدار شوم. راه که باز می شود پدال گاز پایین می رود و ... به خیر می گذرد!
فاصله صندوق صدقات و پستخانه را معلق در دنیایی که نمی شناسمش طی می کنم!
هنوز امتحاناتم تمام نشده است.
پوشه ی درخواست تمدید گذرنامه! کپی شناسنامه ... مجوز محضری و صفی که انتهایش پیدا نیست.*
...
دنباله دارد!

... و لله ملک السماوات و الارض.

*با دخل و تصرف در زندگی نگارنده

 ۱:۳۸ ‎ب.ظ ۳۱ خرداد ۱۳۸٧
باران  لينك ثابت  تو را ناديدن ما غم نباشد (ديدار)