هو المحبوب
و الفجر و ليال عشر
دوستت دارم را
روي سطرهاي سپيد گيسوانم
بخوان!
يادباران
صفحه اصلي  پست الکترونیک
می ناب
نورباران

باز اين دلم هوای ميخانه کرده ساقی ...
آرشیو دی ٩۳
اردیبهشت ٩٢
آبان ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
فروردین ۸٩
بهمن ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
امرداد ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢

خبرباران
ایمیل 
نام     


Powered by WebGozar
لينك باران
لوگو آرام دل
ديدار شمار


إلا أنت

 

تقدیم به امیدم
مرد آرام روز و شبم

در انتظار تولد واقعه ای غریب پریشانی ام را تاب می آورم.
وقتی یادت می کنم درد پاهایم از یاد می رود ... باز این پا و آن پا می کنم و ... چگونه تاب آوردی؟
فاصله بسیار است بین من و تو ... تفاوت فراوان بین درد من و غم تو
اما اگر نبود سکوت بی مانند تو فریاد حلقومم را می درید.
اگر نبود چادرت ... در کدام آستان شفا می یافتم؟

وقتی تصویر محو تو در خاطرم نقش می بندد ... نفس کشیدن از یاد می برم.
چنان آرام می گیرم که قلبم از تپش می ایستد.
شُک!
فریاد...اشک.
متولد می شوم.
انگار دوباره خلق می شوم!
خسته از جان دادنی سخت چشم می گشایم ...
سلام.

 ما رأیت إلا أنت.

 ٢:٢٠ ‎ق.ظ ۱٠ تیر ۱۳۸٧
باران  لينك ثابت  تو را ناديدن ما غم نباشد (ديدار)