هو المحبوب
و الفجر و ليال عشر
دوستت دارم را
روي سطرهاي سپيد گيسوانم
بخوان!
يادباران
صفحه اصلي  پست الکترونیک
می ناب
نورباران

باز اين دلم هوای ميخانه کرده ساقی ...
آرشیو دی ٩۳
اردیبهشت ٩٢
آبان ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
فروردین ۸٩
بهمن ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
امرداد ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢

خبرباران
ایمیل 
نام     


Powered by WebGozar
لينك باران
لوگو آرام دل
ديدار شمار


جسم بی روح؟@

 

پوست سرم مور مور می شود و بی آنکه بخواهم احساس می کنم مغزم خواب رفته است!گوش چپم تیر می کشد و گیجم می کند. بی طاقتم و کلافه!
یکباره تمام کارهای نکرده ام ردیف می شوند مقابل نگاه ذهنم. از این شلوغی و هرج و مرج ... احساس سرما می کنم.
حس می کنم یک تگه گوشت یخ زده ام در طبقه سوم فریزر. کنار سبزی ها و بستنی و ...
تاریخ روز را به خاطر می آورم و از این ناهماهنگی دلگیر می شوم.
به خاطر  برنامه ی ... (؟!) به تشییع و خاکسپاری عمو پرویز نمی رسم. ناراحت و خسته ام.

در انتظار مرگی دگرم. خسته از بیمارستان و اتاق مراقبت های ویژه. ملول از ملاقات های سراسر سکوت!
و اکنون با تو وداع می کنم.
هجرتت آغاز کن!

یاعلی

 ٢:۳٧ ‎ق.ظ ۱۳ شهریور ۱۳۸٧
باران  لينك ثابت  تو را ناديدن ما غم نباشد (ديدار)