هو المحبوب
و الفجر و ليال عشر
دوستت دارم را
روي سطرهاي سپيد گيسوانم
بخوان!
يادباران
صفحه اصلي  پست الکترونیک
می ناب
نورباران

باز اين دلم هوای ميخانه کرده ساقی ...
آرشیو دی ٩۳
اردیبهشت ٩٢
آبان ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
فروردین ۸٩
بهمن ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
امرداد ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢

خبرباران
ایمیل 
نام     


Powered by WebGozar
لينك باران
لوگو آرام دل
ديدار شمار


انتخابات!

نوشته است از وقتی به سن قانونی رای دادن رسیدم، هیچ انتخاباتی نبود که جای مهرش در شناسنامه ام خالی بماند .... در دلم می گویم خب من هم!
ادامه داده است که اما از خرداد88 و سه نقطه.
توی دلم می گویم بعضی ها صعود می کنند و بعضی ها سقوط!
دوست داشتم برایش بنویسم که شما که دموکراسی(همان رای اکثریت) را قبول ندارید اینقدر ادعای روشن فکری نداشته باشید. آنقدر خودتان را تافته جدا بافته دانستید که نخواستید باور کنید اکثریت انتخاب شما را قبول نداشتند و برای فرار از عذاب وجدان توهم تقلب را باور کردید. و بعد دل سوزاندید برای اکثریتی که لابد به خیال شما مصلحت خویش را نمی دانستند. اما محض اطلاع باید بگویم همین ساده اندیشانی که شما گمان کردید نه بهتر از شما که حتی به اندازه شما سیاست و آینده و ... سرشان نمی شود  صادقانه از غفلت شما گذشتند و منتظر بودند بیدار شوید و دوشادوششان برای وطن اسلامی گام بردارید و ...
نمی خواهم تلخ بنویسم اما ....
هم وطن عزیز! برادر محترم،خواهر گرامی! ... لطفا بیدار شو و نه من، که خودت را از این کابوس رها کن!

خواهان آرامش تو! یک هم وطن

 ٤:۳۳ ‎ق.ظ ۱٦ اسفند ۱۳٩٠
باران  لينك ثابت  تو را ناديدن ما غم نباشد (ديدار)