هو المحبوب
و الفجر و ليال عشر
دوستت دارم را
روي سطرهاي سپيد گيسوانم
بخوان!
يادباران
صفحه اصلي  پست الکترونیک
می ناب
نورباران

باز اين دلم هوای ميخانه کرده ساقی ...
آرشیو دی ٩۳
اردیبهشت ٩٢
آبان ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
فروردین ۸٩
بهمن ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
امرداد ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢

خبرباران
ایمیل 
نام     


Powered by WebGozar
لينك باران
لوگو آرام دل
ديدار شمار


غريبانه!

نديده چشمم مه و ستاره
شبی که با گريه سر نکردم
به ياد چشمم نخفته ام
تاکه دامنی پر گهر نکردم
به یادت ای جان به دل غمی دارم
نه هم آوایی نه همدمی دارم
غریبانه نشسته ام بیدار
نهاده سر به شانه ی دیوار
تو ای درد آشنا به بالینم بیا
بهارم می رسد از ره اگر تو باز آیی
ز سر مستی غزل سازم ز شور و شیدایی
در انتظارم که با تو گویم حدیث هجران را
قسم به نامت که می سپارم به پایت جان را
تو گر بیایی برد غم از دل فروغ رخسارت
جهان نشسته در انتظار ظهور دیدارت
**
***
شهادت ستاره ی ششم آسمان ولایت ، صادق آل علی و فاطمه را به شیفتگان محمد و علی و فاطمه و به همه ی پاکان و عاشقان و عزیزان دلم تسلیت عرض می نمایم!
***
***

سلام ... التماس دعا و یا علی !

 ۱۱:٤٩ ‎ب.ظ ٢٧ آذر ۱۳۸٢
باران  لينك ثابت  تو را ناديدن ما غم نباشد (ديدار)