هو المحبوب
و الفجر و ليال عشر
دوستت دارم را
روي سطرهاي سپيد گيسوانم
بخوان!
يادباران
صفحه اصلي  پست الکترونیک
می ناب
نورباران

باز اين دلم هوای ميخانه کرده ساقی ...
آرشیو دی ٩۳
اردیبهشت ٩٢
آبان ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
فروردین ۸٩
بهمن ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
امرداد ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢

خبرباران
ایمیل 
نام     


Powered by WebGozar
لينك باران
لوگو آرام دل
ديدار شمار


مولاتی يا معصومه

عصمت كبرياست معصومه

قبله ي  اولياست   معصومه

پاي تا سر چو عمه اش زينب

دخت زهرا نماست معصومه    

همه خلقند زير سايه ي او

آفتاب خداست معصومه

ذر تقوا و گوهر عصمت

يم حلم حياست معصومه        

چشم دل را ز مرحمت مرحم

درد جان را دواست معصومه

بوي عطر بهشت در نفسش

همچو خير النسا ست معصومه

 

به سينه دل تپيده است نور خدا دميده است

گل بريزيد كريمه ي آل علي  رسيده است

شفيع ي روز جزا يا معصومه

اي زينب امام رضا يا معصومه

 

به عرش حق قائمه اي آ ينه ي فاطمه اي

مثل پدر تو قبله ي رازو نياز همه اي

اي آرزوي دل ها اي نور چشم مولا

گفته پدر برايت فداها ابوها

 

ماده تو خداي تو بهشت خاك پاي تو

گنبد و بارگاه تو به عرش ناز مي كند

به خاك پاي زائرت ملك نماز مي كند

ميلاد با سعادت کريمه ی آل علی بر همه ی عاشقان فرخنده باد!

يا کريمه ی آل طاها به من لياقت معرفتت را عطا فرما.

***

يا مسيح  يا پيام آور مهربانی

کريسمس بر همه ی عزيزان مبارک!

يا مريم مقدس ، تو را به برکت زمان مبارک تولد يگانه فرزندت ما را از دعای خود محروم مدار...

التماس دعا و يا مسيح و يا مريم و يا معصومه ... و يا علی !

 

 ۱۱:۱٤ ‎ب.ظ ۳ دی ۱۳۸٢
باران  لينك ثابت  تو را ناديدن ما غم نباشد (ديدار)