هو المحبوب
و الفجر و ليال عشر
دوستت دارم را
روي سطرهاي سپيد گيسوانم
بخوان!
يادباران
صفحه اصلي  پست الکترونیک
می ناب
نورباران

باز اين دلم هوای ميخانه کرده ساقی ...
آرشیو دی ٩۳
اردیبهشت ٩٢
آبان ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
فروردین ۸٩
بهمن ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
امرداد ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢

خبرباران
ایمیل 
نام     


Powered by WebGozar
لينك باران
لوگو آرام دل
ديدار شمار


صدا کن مرا!

 

صداي تو موسيقي آرام بخش باران است .از تو تنها صدايت را مي شناسم.صدايي خوشبو تراز ياس ،زيباتر از يك شاخه گل،روشن تر از مهتاب ، صدايي نرم   تر از پرهاي شاپرك.

آن هنگام كه با من سخن مي گويي در سرزمين ابرها ، شاد و رها قدم مي زنم. وقتي برايم حرف ميزني حس مي كنم به تو نزديكم و آن زمان است كه ديگر با خودم غريبه نيستم.

بازهم با من سخن بگو ... هرچند صداي تو هميشه و همه جا با من است و طنين صداي تو همواره در دلم خواهد پيچيداما باز هم صدا كن مرا چراكه از تو تنها صدايت را مي شناسم.

كاش چشمانم نگاه مهربان تو را ميديد... كاش دستانم گرماي دست هاي تو را حس مي كرد.كاش با تو همگام مي شدم ... كاش آغوش تو ماواي من بود ... كاش مي توانستم سر بر شانه ىتو بگذارم...كاش ...!

صدا كن مرا چراكه از تو تنها صدايت را مي شناسم!

به قلم باران

***

درود بر خمينی !

مرگ بر شاه 

۲۶ دی ماه مصادف با فرار شاه ملعون از ايران پاک و آزاد.

سلام ... اميد وارم همه خوب و خوش باشيد ... من امروز از سفر بر  گشتم ... دوستدار همه ...

التماس دعا و يا علی !

 

 ۱:٤٦ ‎ق.ظ ٢٦ دی ۱۳۸٢
باران  لينك ثابت  تو را ناديدن ما غم نباشد (ديدار)