هو المحبوب
و الفجر و ليال عشر
دوستت دارم را
روي سطرهاي سپيد گيسوانم
بخوان!
يادباران
صفحه اصلي  پست الکترونیک
می ناب
نورباران

باز اين دلم هوای ميخانه کرده ساقی ...
آرشیو دی ٩۳
اردیبهشت ٩٢
آبان ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
فروردین ۸٩
بهمن ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
امرداد ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢

خبرباران
ایمیل 
نام     


Powered by WebGozar
لينك باران
لوگو آرام دل
ديدار شمار


کل يوم عاشورا و کل عرض کربلا

روايت است که در روز ۲۷ ذی الحجه حر بن يزيد با هزار سوار نزديک خيمه های امام حسين عليه السلام ـ که در منتطقه ای دور از کوفه مستقر بودند ـ رسيده و در مقابل فرزند رسول خدا صف آرايی کردند ، حضرت حسين عليه السلام شمشير هارا حمايل کرده و در مقابل دشمنان صف بستند . چون هوا بسيار گرم بود و افراد دشمن و اسب های ايشان همگی تشنه بودند حضرت حسين عليه السلام دستور دادند که سپاه حر و اسب های ايشان را با آبی که همراه داشتند سيراب کنند .و از آن آب تمام افراد حر و اسب های ايشان سيراب شدند.

در همين رابطه و به ياد آن روز ، هر ساله ، سه روز مانده به محرم طشت گذاری در بعضی از کشورهای مسلمان نشين به عنوان مراسم سنتی در مساجد و حسينيه ها انجام می شود ، سپس در داخل طشت ه آب ميريزند و عزا داران حسينی با دست زدن به آن ها و نوشيدن مقداری از آب طشت ها با آًقا و سرور خود تجديد بيعت می کنند.

                                    بخشی از کتاب  حسين بهشت موعود                                   

نوشته ی فريده گل محمدی آرمان

امروز نيز ۲۷ ذی الحجه است ... انشا الله بيعت ما نيز توسط سلطان عشق پذيرفته شود!

***

سلام و التماس دعا 

...

در پناه زهرا و يا مولا علی !  

 ٩:٤٤ ‎ب.ظ ٢٩ بهمن ۱۳۸٢
باران  لينك ثابت  تو را ناديدن ما غم نباشد (ديدار)