هو المحبوب
و الفجر و ليال عشر
دوستت دارم را
روي سطرهاي سپيد گيسوانم
بخوان!
يادباران
صفحه اصلي  پست الکترونیک
می ناب
نورباران

باز اين دلم هوای ميخانه کرده ساقی ...
آرشیو دی ٩۳
اردیبهشت ٩٢
آبان ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
فروردین ۸٩
بهمن ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
امرداد ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢

خبرباران
ایمیل 
نام     


Powered by WebGozar
لينك باران
لوگو آرام دل
ديدار شمار


 

هميشه بخند که خنده ات چنان مستم می کند که عطر ياس .

هميشه شاد باش که آرامش من در شادی توست .

غمگين مباش که من با يک دنياعشق کنارت خواهم بود .

نا اميد مباش چراکه مايه ی افتخار منی .

می دانم خستگی ناپذيری در زندگی تمام هستيم برای تو .

صدای تو دلنواز ترين ترانه ی زندگی من است .

تو تنها بهانه ی زنده بودنی برای من .

هيچ گاه گريه مکن که دلک ديدن چهره ی گريانت را تاب نمی آورد !

به قلم باران

ماهی هميشه تشنه ام

در زلال لطف بی کران تو

می برد مرا به هر کجا که ميل اوست

موج ديدگان مهربان تو

 

ماهی هميشه تشنه ام

ای زلال تابناک!

يک نفس اگر مرا به حال خود رها کنی

ماهی تو جان سپرده روی خاک!

زنده ياد فريدون مشيری

روحش شاد و آرام   

سلام ... ميلاد اختر درخشان علم الهی مبارک! ... التماس دعا و يا مولا علی !

 ٦:۳٥ ‎ب.ظ ٦ فروردین ۱۳۸۳
باران  لينك ثابت  تو را ناديدن ما غم نباشد (ديدار)