هو المحبوب
و الفجر و ليال عشر
دوستت دارم را
روي سطرهاي سپيد گيسوانم
بخوان!
يادباران
صفحه اصلي  پست الکترونیک
می ناب
نورباران

باز اين دلم هوای ميخانه کرده ساقی ...
آرشیو دی ٩۳
اردیبهشت ٩٢
آبان ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
فروردین ۸٩
بهمن ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
امرداد ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢

خبرباران
ایمیل 
نام     


Powered by WebGozar
لينك باران
لوگو آرام دل
ديدار شمار


 

بسم رب الشهدا

مسلمان به پا خيز ... خواهرم نور را از قفس آلوده ی ابوغريب رها کن !

به پا خيز برادرم ... که اگر امروز حرمت مسجد سهله را شکستند فردا خيانت ديگر  می کنند .

خواهرم به پا خيز ... که عاشورای امروز شاهد می خواهد و کربلا پيام آوری زينب دل !

يک عمر دعا کرديم الهم الرزقنا توفيق الشهاده

يک عمر نجوا کرديم بابی انت و امی ...

يک عمر فرياد زديم انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم و ولی لمن والاکم و عدو لمن عاداکم

مسجد سهله

مسجدسهله

مقام امام صادقمسجد سهله

مقام امام صادق ع در مسجد سهله

مقام حضر صاحب عج در مسجد سهله

مقام حضرت صاحب الزمان عج در مسجد سهله

...

و اکنون زمان عبور است !

***

التماس دعا و يا زهرا و يا مولا علی !

لازم به ذکر است عکس های فوق از سايت صالحين دريافت کرده ام .

 ٤:٠٧ ‎ق.ظ ٤ خرداد ۱۳۸۳
باران  لينك ثابت  تو را ناديدن ما غم نباشد (ديدار)