هو المحبوب
و الفجر و ليال عشر
دوستت دارم را
روي سطرهاي سپيد گيسوانم
بخوان!
يادباران
صفحه اصلي  پست الکترونیک
می ناب
نورباران

باز اين دلم هوای ميخانه کرده ساقی ...
آرشیو دی ٩۳
اردیبهشت ٩٢
آبان ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
فروردین ۸٩
بهمن ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
امرداد ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢

خبرباران
ایمیل 
نام     


Powered by WebGozar
لينك باران
لوگو آرام دل
ديدار شمار


ماه تابان آمد ...

از تاريكي مي ترسيدم و از شب كه سراسر ظمت بود و تاريكي هراسان بودم . پرده ي اتاقم را شب ها كنار نمي زدم . حس مي كردم تاريكي از پنجره وارد اتاقم مي شود . هر چه مي گذشت وحشتم از شب و ا زتاريكي بيشتر مي شد .

از تاريكي فرا مي كردم به سوي روشنايي به سوي نور . از شب گريزان بودم . اما غافل بودم كه اسير ظلمت خودم هستم . اسير تاريكي دلم !

...

يك شب در ظمت محض دلم در آسمان تاريك و بي فروغ دلم طلوع كردي و من زان پس سراسر نور شدم . از آن شب منتظر طلوع دوباره ات هستم كه در برابر تابندگي تو من هميشه غرق ظلمتم .

ماه تا بان من !

من و بال و پر ندارم . تو دمي مهمان دلم باش ...

  مستان سلامت می کنند

سلام . عيد ديروز و امروز و فردا مبارک ! التماس دعا و يا زهرا و يا مولا علی !

 ۱:۱٥ ‎ق.ظ ۳٠ شهریور ۱۳۸۳
باران  لينك ثابت  تو را ناديدن ما غم نباشد (ديدار)