هو المحبوب
و الفجر و ليال عشر
دوستت دارم را
روي سطرهاي سپيد گيسوانم
بخوان!
يادباران
صفحه اصلي  پست الکترونیک
می ناب
نورباران

باز اين دلم هوای ميخانه کرده ساقی ...
آرشیو دی ٩۳
اردیبهشت ٩٢
آبان ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
فروردین ۸٩
بهمن ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
امرداد ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢

خبرباران
ایمیل 
نام     


Powered by WebGozar
لينك باران
لوگو آرام دل
ديدار شمار


من و مهتاب

 

 

ديگر نه كيمياگر و نشانه هايش

نه سودابه و سماجتش

نه ليلي و منظومه اش

نه نواي ني فرهاد و شورش

هيچ كدام دردم درمان نكند .

كه يافته ام از ازل قسمتم اين نوشته اند :

                                                       درد و درد و درد ...

از خيلي پيشتر حس غريبي داشتم به مهتاب . خودم را در مهتاب مي ديدم و مهتاب آينه ي تمام نماي من بود و من در آينه ي مهتاب سيماي ناپيداي خود را ديدم .

اگر يقين داشتم به ايمانم ... المومن مرآة المومن

همچون مهتاب نديده ام . دوستش دارم , بسيار ...

بگذار اكنون كه بايد به برش روم , آسوده باشم . تو نيز درنگ مكن . بدون شك چشم به راهت دارند آن ديگراني كه من هرگز نشناسم .

هرچه بود تمام شد .

مجنون براي من ...  ليلي براي تو .

زين پس

من و مهتاب و تـنهـايي

من و مهتاب و شيدايي

من و مهتاب و رسوايي

من و مهتاب و خـنديدن

من و مهتاب و گريـيـدن

من و مهتاب و نـالـيدن

چه دلتنگم اكنون ...

مهتاب شب هاي تار و تيره ام منتظرم بمان كه زندگي مرا پناهي جز تو نداده است .

و اما تو , غريب ترينم

كدامين جاده منتظر توست , ندانم !

كدامين كوير منتظر باريدنت , ندانم !

كدامين عشق شايسته ي وصالت , ندانم !

كدامين دل ... ندانم . ندانم . ندانم !

تنها مي دانم كه صفحه ي آخر منظومه ي عشق آن نيست كه من باور دارم !

مهتاب

 مستانه مي آيم , مستانه شو 

عاشقانه مي آيم , عاشق بمان

خسته مي آيم , منتظر باش

فرياد كنان مي آيم , صبور باش

اما باز اين بغض فروخورده ... خاموش !

تو فرياد بزن مهتاب

 

حسابش از دستم دررفته مهتاب . چقدر طولاني شده نديدنت !

يادت هست . قبل از عاشق شدن رياضي خوب بلد بودم . حال هم چيزهايي به خاطر دارم . بگذار كمي به آن زبان برايت بگويم .

اگر تمام روزهايي دوريمان مخرج كسري باشد كه صورتش مجموع ديدارهايمان است جواب كسر به صفر ميل مي كند ! و صفر يعني چه ؟ يعني هيچ !

صفر يعني من فنا شدم , مستانه فرياد مي زنم :

 خواهانم اين فاني شدن را

 خواهانم اين عاشق شدن را

ساختن را سوختن را

...

مهتاب تو مي داني كه من تو ام يا تو مني ؟

هيچ قانوني در رياضيات وجود ندارد كه از اين سوال به آن پناه برم . هيچ پاسخي نيست انگار . ياد كنكور افتادم و سوال هاي چهار جوابي ... يادت هست قرارمان براي قبولي كنكور ؟ يادت هست كه قول داده بودم قبول شوم با نمره ي خوب ؟ اما هم من مي دانستم  هم تو مي دانستي كه عاشقي كنكور نمي فهمد . نمره نمي شناسد اصلا لعنت به اين كنكور كه همش دعوايم مي كردي به خاطرش  ناراحت خود نبودم اما غمت را نمي خواستم . توان ديدنش را نداشتم ...

مهتاب عمر چه زود مي گذرد اينجور مواقع . بر خلاف گذر زمان در كلاس هاي رياضي .

كلاس هاي رياضي آن اواخر عالمي داشت . استاد درس مي گفت . حد و ديفرانسيل , مشتق و انتگرال و تابع و نقاط بحراني و هزار كوفت و زهرمار مار ديگر (ناراحت نشو مهتابم . گاهي عصبي شدن كه به جايي بر نمي خورد)

خلاصه استاد درس مي گفت و من مدام از پنجره سرك مي كشيدم .

چرا دير مي آمدي مهتاب ؟

يادش به خير مي آمدي ... هميشه مي آمدي و آن زمان كه تو را آنسوي پنجره زير دستان نوازشگر باران مي ديدم آرام مي گرفتم . يك چشمم به تو بود و با چشم دگر استاد را مي پاييدم كه كيفش را بردارد و بازش كند و دفتر حضور و غياب و ...

استاد هميشه انتهاي ساعت كلاس اسامي را مي خواند . و من هميشه غايب ليست استاد بودم .

....

مهتاب باقي را خودت بهتر مي داني . تا اينجارا هم بهتر از من مي دانستي و مي داني ...

چرا رفتي مهتاب ؟

 

 

 

                                  چون كار به اختیار ما نيست

                    

                   به كردن كار , كار ما نيست**

 

 

 

**منظوومهي ليلي و مجنون نظامي

                                                                                                                                              به قلم باران

 ٢:۱٦ ‎ق.ظ ۱٥ مهر ۱۳۸۳
باران  لينك ثابت  تو را ناديدن ما غم نباشد (ديدار)