هو المحبوب
و الفجر و ليال عشر
دوستت دارم را
روي سطرهاي سپيد گيسوانم
بخوان!
يادباران
صفحه اصلي  پست الکترونیک
می ناب
نورباران

باز اين دلم هوای ميخانه کرده ساقی ...
آرشیو دی ٩۳
اردیبهشت ٩٢
آبان ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
فروردین ۸٩
بهمن ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
امرداد ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢

خبرباران
ایمیل 
نام     


Powered by WebGozar
لينك باران
لوگو آرام دل
ديدار شمار


رنگ چشم های مهتاب

تو رنگ سياه دوست نداشتي . من هم سياه نمي پوشيدم . تو رنگ آبي دوست داشتي , آبي سبز . رنگ چشم هاي من !

هيچ گاه نفهميدم چشم هايت با من چه مي گويند . فرصت نشد مهتاب . به چشم هايم كه خيره مي شدي , بالا و پايين مي پريدم تا از زير نگاه سنگينت فرار كنم . مي شدم اسفند روي آتش !

مهتاب چرا هيچ كس براي عشقمان اسفند دود نكرد ؟

ما چشم خورديم مهتاب !

چه نيروي غريبي دارند اين چشم ها . امروز شيدايي پديد مي آورند و فردا غم جدايي !

كجايي كه ببيني سياه پوش شده ام . سياه ,  رنگ چشم هاي تو ! همان رنگي كه بيشتر از رنگ هاي ديگر دوستش دارم اكنون .

مهتاب , من نه شيداي چشم هايت , نه دلباخته ي صدايت , نه ديوانه ي زلفت , نه پريشان نگاهت ...

هيچ كدام نبودم . كه من تنها آواره ي بي نهايت دلت شدم , خراب مهربانيت !

دلت را به من باز گردان مهربان ترينم !

 ۸:٢۳ ‎ب.ظ ٢۱ مهر ۱۳۸۳
باران  لينك ثابت  تو را ناديدن ما غم نباشد (ديدار)