هو المحبوب
و الفجر و ليال عشر
دوستت دارم را
روي سطرهاي سپيد گيسوانم
بخوان!
يادباران
صفحه اصلي  پست الکترونیک
می ناب
نورباران

باز اين دلم هوای ميخانه کرده ساقی ...
آرشیو دی ٩۳
اردیبهشت ٩٢
آبان ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
فروردین ۸٩
بهمن ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
امرداد ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢

خبرباران
ایمیل 
نام     


Powered by WebGozar
لينك باران
لوگو آرام دل
ديدار شمار


مهتاب و مهتاب و مهتاب

به رسم عاشقی ... سر سطر می نويسم مهتاب

***

مرا در سر نه سوداي وصال است

به لــوح  دل ولي مهتاب پيداست

 

به چشم و دل نه اشك است و نه آه اسـت

ز ايـــــــــــوان دلم آن ماه پيداست

 

ســخن از ماه شــب هاتان نگوييد

كـــه مهتاب مــن ديوانه يكتاســت

 

اگـــــر روزي بمـــــيرم روي قـــبرم

سـرشك ديده ي مهتاب پيـداست

 

بــرايم شـــاخه هاي گـــل نياريــد

به چشم من فقط مهتاب زيباست

                                                                              

مرگ . فرياد . پرنده

     

 سالروز وصال شادی آفرين بانوی دو عالم و امير مومنين فرخنده باد . شاد باش ای دل . شاد باش ای عشق خوش سودا ... مگه ميشه امشب و لب به لب می نزنم ؟

شب عشق و شب شور ....

 

 ۱۱:٢۳ ‎ب.ظ ٢۳ دی ۱۳۸۳
باران  لينك ثابت  تو را ناديدن ما غم نباشد (ديدار)