مرد

یا علی گفتیم و عشق آغاز شد
مرغ دل آماده پــــــــــــــرواز شد

 

+ پدر ...
             آفتاب مهربانی
                                سایه  تو بر سر من

+  تو!

           هر لبخندت
           با من گوید‌
           دل مده به دست غم
در این عالم
           ...

/ 1 نظر / 15 بازدید
پریشانگرد

مبارکه