ح س ی ن

تو
آن ستاره ی دنباله داری
که تاریخ
از تو
نور می گیرد

و من
اسیر زندان کوفه!
شاهد شهادت مسلم...
در انتظار نسیم دلگشای حضورت!


کوفه
قرنهاست انتظار ورود قبیله ات را می کشد
دریاب!

/ 0 نظر / 13 بازدید