آستان تو

عمری است

بر سینه چنگ می زنیم


با بغض
بر گلو تیر


از چشم


اشک می افشانیم
و از دل ...

 


و شاید روزی
در آستانت آرام گیریم
و در پرتو نگاهت
 قرار


008-karbala0.jpg

/ 3 نظر / 2 بازدید
ثمره

سلام باران خانم.خوبيد؟ هيچ خبری ازتون نيست...آی دی تون رو هم گويا عوض کردين که ديگه کاملا از دست امثال من راحت بشيد! به يادتون هستم...گرچه ياران غافلند از ياد من... يا علی

م.ه.م

من ميروم که درد را از هيچ سو نخوانده باشم. موفق باشيد سلام

پروانه

سلام خانمی!! همين