...

ما ز ياران چشم ياری داشتيم

و همچنان سرها در گريبان است . گويی سلام ما را پاسخی نيست . به کدامين گناه ناکرده مجازات می شويم ؟ هرچند هميشه برای توبه جايی هست ! می گويند سر بی گناه پای دار می رود اما بالای دار نه ! و همه ی چشم ها حيران و نگران آن لحظه اند ... بی گناهی ام اثبات می شود يا نه ؟

اما چرا دروغ بگويم ؟ من که مانند آنان بی خبر نيستم از کرده ی خويش ... اما تو را قسم تمامش کنم ... سنگينی نگاه بی تابشان خرابم می کند و  انتظارچشمانشان طاقت از کفم می برد . من چند باره بايد تاوان پس دهم ؟

همچو منصور که نه ... اما خريدار سر دار شدم و تنها اميدی به نگاهی در واپسين لحظه ... اما محکوم  به فنا را چه به اميد !

باز اين بغض فروخورده وادارم می کند به سکوت و شايد به همين نزديکی ها سکوتی تا ابد ! 

/ 10 نظر / 2 بازدید
بشری

متن نداره اون وقت ؟ بازم حرف نامربوط !! بزنم به اين پرشين بلاگ ؟

الهدي

سلام......ما که چيزی نديديم....لابد قشنگ بوده ديگه!!!

درویش مصطفی

همیشه باران...! ...این سکوت از رضایت است آیا؟...نمی دانم...اما می دانم جواب همه مساله هاست....ببار باران که بی تابند یاران...همیشه دل بسته به مدد حق!...همیشه درویش ... یا هو!

خــــــــــــادم المــــــــــــهدي

بسم رب المهدی ................فرزندان فاطمه در هر زمان و در هر مکان در دل زمزمه می کنند که: شهادت مادرم افسانه نيست بلکه يک حقيقت تاريخی و يک سند مظلوميت جاودانه است. و اين غم و اندوه جانکاه هست تا وقتی که تنها منتقم او ظهور کند و انتقام مادرش را از ظالمين بستاند. پيغمبرص فرموند: (المهدی من عترتی من ولد فاطمة.......يا عــــــــــــــلی

پرنده عاشق

سلام....کم حرفی و سکوت نشانه ای از کمال عقل است .....اذا تم العقل نقص الکلام. .... التماس دعا ... از تمام عزيزان

پرنده عاشق

بسم الله الرحمن الرحيم ....ــــــــ....سلام ....ما ز ياران چشم ياري داشـتيم... خود غلط بود آن چه ما پنداشتيم .... تا درخـت دوسـتي برگي دهد.... حاليا رفتيم و تخمي کاشـتيم.... گـفـت و گو آيين درويشي نبود.... ور نـه با تو ماجراها داشـتيم ... . شيوه چشمت فريب جنگ داشت... . ما غلط کرديم و صلح انگاشـتيم.... گلبن حسنت نه خود شد دلفروز.... ما دم همت بر او بگـماشـتيم.... نکته‌ها رفت و شکايت کس نکرد .... جانـب حرمـت فرونگذاشتيم... . گفت خود دادي به ما دل حافظا.... . ما محصل بر کسي نگماشـتيم .....ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ولي ما ز باران چشم رحمت داشتيم .... با با خدا ارحم الراحمينه ... همه ما چشم به رحمته او دوختيم و الا... همه رو نگم خودم يکي که کارم خيلي زار بود ..... الهي عاملنا به فضلک ولا تو عاملنا به عدليک ... يا ارحم الراحمين... ـــــــ التماس دعا از همه عزيزان

عشاق الزهرا [س]

باز هم بدون شرح !! تشکر از حضور فرمايتون . باز هم منتظر حضوره شما دوست بزرگوار هستيم . توفيق از او توکل به او التماسدعا خدانگهدار . . .