يارب از ابر هدايت برسان بارانی

رويای وصل!
********
به نام مهربان ترين
ياري اندر كس نميبينم ياران را چه شد
دوستي كي اخر امد دوستداران را چه شد
آب حيوان تيره گون شد خضر فرخ پي كجاست
خون چكيد از شاخ گل باد بهاران را چه شد
كس نمي گويد ياري داشت حق دوستي
حق شناسان را چه حال افتاد ياران را چه شد
لعلي از كان مروت بر نيامد سالهاست
تابش خورشيد و سعي باد و بران را چه شد
شهر ياران بود خاك مهربانان اين ديار
مهرباني كي سر آمد شهريان را چه شد
گوي توفيق و كرامت در ميان افكنده اند
كس به ميدان در نمي آيد سواران را چه شد
صد هزاران گل شكفت و بانگ مرغي بر نخاست
عندليبان را چه پيش هزاران را چه شد
زهره سازي خوش نمي سازد مگر عودش بسوخت
كس ندارد ذوق مستي مي گساران را چه شد
حافظ اسرار الهي كس نميداند خموش
از كه مي پرسي كه دورروزگاران را چه شد
سلام ... دلم براي يكي از دوستام كه ازم دلگير شده خيلي تنگ شده ... همين جا جلوي همه از اين دوست عزيز(كه خودش ميدنه با او هستم) معذرت خواهي مي كنم ... اصلا از همه معذرت خواهي ميكنم ... حلال كنيد ...دلم براي همه ي شما تنگ ميشه !كوچيك همه... باران
التماس دعا و يا علي


/ 0 نظر / 3 بازدید