وقتی باران نباريد ! (۲)

قسمت دوم _ اسماعيل شفيعي سروستاني
اين جمله ي كوتاه براي شاعران جذاب بود و شايد در كنار مجموعه اي از سروده هايشان كه در وصف باران سروده بودند جا مي گرفت. اما چه فايده؟
دسگر كسي شعر نميخواند . تازه , شعر شاعران و سخنوران هم باعث باريدن باران نمي شد.
صدا چيز ديگري داشت . بچه ها در ماندگي بزرگتر ها را مي ديدند اما به روي خود نمي آوردند.
زن ها چيزي دور و مبهم در دل احساس مي كردند اما زبان بيانش را نداشتند . گوئيا , آنقدر از "باران" "باراني شدن" دور افتاده بودند كه مزه ي آن را فراموش كرده بودند. وشايد هم ... كسي چه مي داند؟
روز ها پشت سر هم آمدند و رفتند . تا اينكه يك روز ؛
شاعري پير كه هيچ وقت شعر هايش را نفروخته بود و اصلا براي فروختن شعر نسروده بود و به همبن خاطر هم او را نمي شناختند و يا به حساب نمي آوردند در خستگي و خميدگي قدم بي رمق خودرا به دست گرفت و نوشت :
"تا باراني نشويد , باران نمي بارد!"
وكاغذ را در ميانه ي قابي شكسته و رنگ و رو رفته اما باقي از سالهاي دور , سالهايي كه آسمان از باريدن دريغ نمي كرد قرار داد وو با نخي بر گردن آويخت و از خانه ي محقر و كوچك خود بيرون زد .
براي كسي حوصله و حال و رمق تماشا نمانده بود . اما , گويا جمله ي نوشته در قاب فرياد مي كرد. در سكوت فرياد بلندي بود كه شنيده مي شد .شايد به اين خاطر بود كه يكي از كساني بود كه آن ندا را شنيده بود . چشم ها در كاسه ي سر مي چرخيد اما پير مرد كوچه ها و محله ها را پشت سر هم طي مي كرد . در سكوت او و فرياد تابلو چيزي نمودار بود . "باراني شدن!"
كم كم غوغايي در دل ها پيدا شد . گويا يكي يكي چيزي را به ياد آورده بودند. چيزي كه سال ها بود از يادشان رفته بود . "باراني شدن" , "يعني براي ديگران از آسمان باريدن".
چشم پير مرد كه به مردم مي افتاد هر كس چيزي در مي يافت .
باراني شدن , بي تقاضا و سوال باريدن.
باراني شدن , با خاك نشينان و خاك در آميختن .
تبسم آرام پيرمرد , تاييدي بر درك و دريافت كساني بود كه ناگهان در دلشان اتفاقي مي افتاد و از چشمشان برقي مي جهيد.
باراني شدن , زلال و شفاف شدن ...
شاعر پير كوچه ها را پشت سرمي گذاشت . از محله ها مي گذشت وپشت سر خود غوغايي به پا مي كرد. كم كم مردم باران را به ياد مي اوردند , تازه باران را مي فهميدند .
باراني شدن , جاري شدن , نايستادن .
باراني شدن , آسماني شدن , آبي شدن .
ديگر صدا از زير گنبد يا طاقي نبود , در دل ها بود كه غوغا مي كرد . اتفاقي در جان مردم شهر بود .مردم باراني شدن را سال ها پيش از ياد برده بودند .
همان وقتي كه مهربان بودن را از مي بردند , باران هم از آنان دور مي شد .
همان وقتي كه باران را به هيچ مي گرفتند , آسمان را از ياد مي بردند ...
حالا ديگر صدا همه ي حجم جسم و جانشان را پر مي كرد.
چشم ها به آسمان دوخته بودهمه از خانه بيرون زده و پا برهنه راهي دشت و صحرا شده بودند . از هم خجالت مي كشيدند و از اسمان اما , جملگي "باراني شدن" را مي خواستند ,
"باراني شدن " را طلب مي كردند ,
باران را صدا مي كردند ,
و باران باريدن گرفت .
پايان
تو کی بودی ای مسافر ؟
که من رو در من شکستی !
رفتی اما در دل من تو همیشه زنده هستی
تو کی بودی که به یادت باید آواره بمونم
پا به پای باد حسرت برم و از تو بخونم
انتظار دیدن تو من رو آروم نمیذاره
مثل بغضی که گلوم رو بسته اما نمی باره
گم شدم تو شهر غربت رد پایی تو شب ها م نیست
با صدای هق هق من کسی اینجا آشنا نیست !!!
ای صدای آسمونی ... پرم از هر چه شنیدن
کاشکی می شد پر گشودن به هوای با تو بودن ...
به هوای با تو بودن ...
با تو بودن ...
التماس دعا و یا علی !

/ 3 نظر / 3 بازدید
علميران

سلام نديده بودم وبلاگ مينويسي تازه اونم به اين پرباري در هر صورت خوشحالم كه ايندفه از طريق وبلاگ ميبينمت / ضمنا اول شدم بگو مباركه (: / مخلص شما - علميران راستي سلام برسون

سلام......... من بدترين دوران زندكيم را مي كذرانم........خيلي نامهربوني و بي وفايي زياد شده...همش قشنك مي نويسيم و قشنك حرف مي زنيم ولي توجه به حرف دل ادمهايي كه مثل من سواد ندارندنيست...يا اينكه حرف دلشان را روي سادكي مي زنند كسي اونها را تحويل نمي كيره و اونو ادم كودن و خرفت مي دانند....باشه تو كه مي فهمي من جي ميكم ....عاشق اصلا دوست داره رسوابشه باشه به همه بكو ...علامتش هم اشكه منه اي دوستان ...عشق با درد قشنكه ...التماس دعا از شما را نمي خواهم اصلا دعا نمي خواهم نفرين شما بهتر ميكيره ...نفرينم كنيد معشوقم منو تحويل نكيره در انتظارش بودن خيلي لذت داره.....اي خدا عاشقش كن و رهايش ....يا علي

مهدي

سلام بر شما : وب لا گ زيبا ئي داريد چه از نظر مطا لب و چه از نظر شكل و شما يل، خلا صه وب لا گ پر بار يعني اين ، خدا به شما اجر و عز ت عنا يت فر ما يد و شما را از منتظران واقعي آن امام همام قر ار دهد . در پناه حق با شيد . يا علي