نگارا!يک دم از اين موج غم نبودم غافل

به نام خالق بارن
سلام ... اينم به بهونه ی بارش اولين باران پايي

نگارم در زد ... نگارم در زد
خداوندا ياري كن دلم ميلرزد
من اين يك دم را به عمري جويم
كه خواهم با او غم دل گويم
بيا اي ساقي به من ده جامي
كه جانم در رقص آرد شراب باقي
چه ها ميبينم؟ خيال است آيا؟
چه مي نوشم؟ اين جام وصال است آيا؟
عيان يار و يار ... چه حال است آيا؟
به دريا گفتم شبي راز دل
خروشيد از غم سر زد به سنگ ساحل
نگارا يك دم از اين موج غم نبودم غافل
التماس دعا و یا علی

/ 0 نظر / 5 بازدید